23 | 02 | 2018

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 

Τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων έχει  αναλάβει ο Δρ. Νικήτας Φραγκισκάκης του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγος) με βαθμό Α’.
Ο Δρ. Νικήτας Φραγκισκάκης είναι πτυχιούχος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ.
 
Εχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ σε θέματα οργάνωσης της προστασίας των φυσικών οικοσυστημάτων. Επειτα από εξετάσεις το έτος 1994 πήρε την υποτροφία από το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην ειδίκευση «Δασική Οικονομική».
 
Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ στον τομέα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων και ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ το έτος 1998 με βαθμό «Αριστα».
 
Εχει 26 έτη προϋπηρεσία στη Δασική Υπηρεσία και κατέχει τον Α’ βαθμό.
 
Για το χρονικό διάστημα 1999 έως 2010 διετέλεσε προϊστάμενος στα τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Προγραμματισμού – Μελετών και Δασικό της Διεύθυνσης Δασών Νομού Χαλκιδικής, ενώ από το Νοέμβριο του 2010 Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το έτος 1999 εντάχθηκε στο μητρώο των εισηγητών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης του τομέα Δημοσίου Management, του τομέα Πληροφορικής και του τομέα Περιβάλλοντος και διδάσκει σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνει το ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης με θέματα: Τεχνικές Επιχειρησιακής Ερευνας και Πληροφοριακά Συστήματα, Επικοινωνία – Συναλλακτική Ανάλυση, Από το Γραφειοκρατικό Πρότυπο στο ΔημόσιοManagement, Λήψη Αποφάσεων, Autocad 2000 και Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας – Διαχείρισης Δασών.
 

Τα ακαδημαϊκά έτη 2006 – 2007 και 2007 – 2008 εντάχθηκε στη βαθμίδα του Λέκτορα στον Τομέα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ και δίδαξε το μάθημα «Οικονομική των Δασικών Επιχειρήσεων».

Greek English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Διαύγεια
Περιοχές ευθύνης Δασαρχείων ΑΔΜ-Θ
Life+
Αξιολόγηση ΔΑΥΚΜ
Τελευταίες Δημοσιεύσεις
Διαύγεια - Αναρτήσεις
ΔΙ@ΥΓΕΙΑ
94ΜΛΟΡ1Υ-40Γ Δημοσίευση μίας (1) διόρθωσης σφάλματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
23/02/2018 14:34:18  
ΨΗ5ΕΟΡ1Υ-ΧΙΤ Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του “Οργανισμού Παιδείας, Πολιτι ...
23/02/2018 14:32:06  
7ΘΜΛΟΡ1Υ-ΡΛΕ Εξέταση προσφυγής της εταιρείας «Κ. ΔΑΛΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά της με αρ. 474/2017 απόφασης της Οικονο ...
23/02/2018 14:31:05  
Ψ3ΤΨΟΡ1Υ-ΕΡ2 Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 68/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δ ...
23/02/2018 14:28:28  
ΨΛΠΝΟΡ1Υ-ΡΟΓ Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 6/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου ...
23/02/2018 14:26:04  
ΩΙΨ0ΟΡ1Υ-ΠΚ2 Υλοτομία δένδρων πτελέας στο αγρόκτημα Χωριστής
23/02/2018 14:23:56  
665ΑΟΡ1Υ-2ΩΘ Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 7/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου ...
23/02/2018 14:23:02  
ΨΩ7ΧΟΡ1Υ-ΜΧ0 Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 23/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου σχε ...
23/02/2018 14:20:55