20 | 04 | 2018

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Greek English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Διαύγεια
Περιοχές ευθύνης Δασαρχείων ΑΔΜ-Θ
Τελευταίες Δημοσιεύσεις
Διαύγεια - Αναρτήσεις
ΔΙ@ΥΓΕΙΑ
7Ν8ΡΟΡ1Υ-ΤΗ0 Έγκριση διενέργειας ορεινού αγώνα δρόμου στα πλαίσια δράσης με ονομασία «ΔΡΟΜΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΟΧΥΡΟ ΙΣΤΙΜΠΕ ...
20/04/2018 11:09:55  
Ω8ΖΠΟΡ1Υ-ΝΗΑ Έγκριση έκτακτης κάρπωσης ξυλώδους όγκου
20/04/2018 11:05:50  
ΨΒΠ1ΟΡ1Υ-Ν31 Έγκριση μετακίνησης ενός οχήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης εκτός ορίων Νομού Πιερίας
20/04/2018 10:59:29  
6ΡΞΥΟΡ1Υ-ΛΤΔ Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εργασίες ανακαίνισης Περιφερειακ ...
20/04/2018 10:44:13  
6ΕΟΣΟΡ1Υ-Ο4Η «Έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου εκτός Νομού».
20/04/2018 10:44:05  
6Σ1ΥΟΡ1Υ-Θ1Κ Πιστοποιητικό ακαϊας (αρθρο 35 & 2, Ν.998/79) για έκταση στην Τοπ.Κοιν. Παληόστανης, του Δήμου Πύδνα ...
20/04/2018 10:42:06  
6ΣΤ5ΟΡ1Υ-ΥΙΨ Έγκριση υπέρβασης κατανάλωσης καυσίμων.
20/04/2018 10:41:03  
7ΔΦ0ΟΡ1Υ-Α3Θ Έγκριση μίσθωσης οχημάτων ( επιβατικά ) από τις Μονάδες του ΕΦΚΑ για την μεταφορά προσωπικού για το ...
20/04/2018 10:40:56