27 | 07 | 2017

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Greek English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Διαύγεια
Περιοχές ευθύνης Δασαρχείων ΑΔΜ-Θ
Life+
Αξιολόγηση ΔΑΥΚΜ
Τελευταίες Δημοσιεύσεις
Διαύγεια - Αναρτήσεις
ΔΙ@ΥΓΕΙΑ
63ΡΛΟΡ1Υ-ΝΧΥ Απαλλαγή του δικαιούχου Κράλλη Ιωάννη του Γρηγορίου από το Πρόγραμμα «Δάσωση γεωργικών γαιών» το ...
27/07/2017 09:27:27  
6Ρ8ΨΟΡ1Υ-Υ4Α Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης εμβαδού 8.000 τ.μ. που βρίσκεται στην περιοχή αγροκτήματος "Ξυλοκερατιά" ...
27/07/2017 09:23:57  
61Γ5ΟΡ1Υ-Μ1Τ Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 163/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας Ν. Δ ...
27/07/2017 09:23:21  
751ΓΟΡ1Υ-Γ7Ζ Απαλλαγή του δικαιούχου Κουτσάκη Στυλιανού του Ευστρατίου από το Πρόγραμμα «Δάσωση γεωργικών γαιώ ...
27/07/2017 09:20:44  
66ΡΜΟΡ1Υ-9ΔΙ Απαλλαγή της δικαιούχου Λόγγρου Άννας του Αθανασίου από το Πρόγραμμα «Δάσωση γεωργικών γαιών» το ...
27/07/2017 09:15:49  
7ΔΑΦΟΡ1Υ-ΖΒΚ Απαλλαγή της δικαιούχου Λιάση Άννας του Ιωάννη από το Πρόγραμμα «Δάσωση γεωργικών γαιών» του ΚΑΝ ...
27/07/2017 09:13:47  
6ΗΤΠΟΡ1Υ-ΞΛ8 Απαλλαγή της δικαιούχου Μαλουμίδου Κυριακής του Γεωργίου από το Πρόγραμμα «Δάσωση γεωργικών γαιών» ...
27/07/2017 09:11:01  
7Γ1ΛΟΡ1Υ-ΖΟΚ Έγκριση συλλογής αρωματικών φυτών
27/07/2017 09:08:44