Eίναι αρμόδιο ιδίως για την κατάρτιση ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων αναδασώσεων και για την εκπόνηση 
γενικών και ειδικών μελετών αναδασώσεων.