23 | 02 | 2018

Παρακαλώ, εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέεται με το λογαριασμό σας. Θα σας αποσταλεί ένας κωδικός επιβεβαίωσης. Μόλις λάβετε τον κωδικό επιβεβαίωσης, θα μπορέσετε να επιλέξετε νέο κωδικό για το λογαριασμό σας.

Greek English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Διαύγεια
Περιοχές ευθύνης Δασαρχείων ΑΔΜ-Θ
Life+
Αξιολόγηση ΔΑΥΚΜ
Τελευταίες Δημοσιεύσεις
Διαύγεια - Αναρτήσεις
ΔΙ@ΥΓΕΙΑ
Ω92ΩΟΡ1Υ-ΗΛΧ Πρόχειρη δημοπρασία για την εκποίηση 1,00 χκμ κατασχεμένων καυσόξυλων Πλατάνου
23/02/2018 14:35:19  
94ΜΛΟΡ1Υ-40Γ Δημοσίευση μίας (1) διόρθωσης σφάλματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
23/02/2018 14:34:18  
ΨΗ5ΕΟΡ1Υ-ΧΙΤ Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του “Οργανισμού Παιδείας, Πολιτι ...
23/02/2018 14:32:06  
7ΘΜΛΟΡ1Υ-ΡΛΕ Εξέταση προσφυγής της εταιρείας «Κ. ΔΑΛΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά της με αρ. 474/2017 απόφασης της Οικονο ...
23/02/2018 14:31:05  
Ψ3ΤΨΟΡ1Υ-ΕΡ2 Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 68/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δ ...
23/02/2018 14:28:28  
ΨΛΠΝΟΡ1Υ-ΡΟΓ Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 6/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου ...
23/02/2018 14:26:04  
ΩΙΨ0ΟΡ1Υ-ΠΚ2 Υλοτομία δένδρων πτελέας στο αγρόκτημα Χωριστής
23/02/2018 14:23:56  
665ΑΟΡ1Υ-2ΩΘ Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 7/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου ...
23/02/2018 14:23:02