Δείκτες 2013

Συγκεντρωτικοί δείκτες βάσει της ΚΥΑ 704 και των παρακάτω αποφάσεων και εγγράφων:

1) 26983/19-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΓΒ-3ΩΠ) του ΥΠΑΑΤ,                                                                                       
2)19342/12-3-2014 της Δ/νσης Αγρ. Υποθέσεων Α.Δ.Μακεδονίας-Θράκης ,                                                                 
3) 218/13-3-2014 της Δ/νσης Αγρ. Υποθέσεων Α.Δ.Κρήτης

Δείκτες

Greek English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Διαύγεια
Περιοχές ευθύνης Δασαρχείων ΑΔΜ-Θ
Αξιολόγηση ΔΑΥΚΜ