11 | 08 | 2022

Διευκρινήσεις Δικαιολογητικών_3696_13022014

«Διευκρινίσεις όσον αφορά τα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων να ενταχθούν στο Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 στα πλαίσια της 2ης προκήρυξης του Μέτρου 112 έτους 2014»

Διευκρινήσεις Δικαιολογητικών_3696_13022014

Greek English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Διαύγεια
Περιοχές ευθύνης Δασαρχείων ΑΔΜ-Θ
Αξιολόγηση ΔΑΥΚΜ