11 | 08 | 2022

Απαντήσεις σε ερωτήματα 5639_11032014

«Απαντήσεις σε ερωτήματα όσον αφορά στο Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 στα πλαίσια της 2ης προκήρυξης του Μέτρου 112 έτους 2014»

Απαντήσεις σε ερωτήματα 5639_11032014

Greek English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Διαύγεια
Περιοχές ευθύνης Δασαρχείων ΑΔΜ-Θ
Αξιολόγηση ΔΑΥΚΜ