11 | 08 | 2022

2η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης Έτους 2014

2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης- φακέλων υποψηφιότητας
προς ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1
«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του
Π.Α.Α. 2007-2013 για το έτος 2014

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

Greek English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Διαύγεια
Περιοχές ευθύνης Δασαρχείων ΑΔΜ-Θ
Αξιολόγηση ΔΑΥΚΜ