Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Παρεχόμενων Υπηρεσιών

 

Έχοντας ως στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που σας παρέχουμε, θα θέλαμε να αξιολογήσετε την Υπηρεσία μας με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία κατά τη συνεργασία μας, συμπληρώνοντας το κάτωθι ερωτηματολόγιο.