Δασαρχείο Δράμας

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

ΝΟΜΟΣ 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α΄/29-12-1979)

   Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας


search
Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Σχεδίαση - Κατασκευή Ιστοσελίδας Όλγα Μητσοπούλου

Διαχείριση Ιστότοπου Απτόγλου Ιωάννης, Δασολόγος Δασαρχείου Δράμας