23 | 05 | 2017

Η Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, δια μέσω των υπηρεσιών της, δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς των αρμοδιοτήτων της, ήτοι: 
Α. Στην προστασία & ανάπτυξη των δασών και των δασικών εκτάσεων της περιοχής.
Β. Στην αξιοποίηση - εκμετάλλευση των δασών και των δασικών εκτάσεων της περιοχής. 
Γ. Στον Αγροτικό Τομέα σε όλους τους τομείς των αρμοδιοτήτων της, ιδιαίτερα για θέματα Υδατοκαλλιέργειας και εποικισμού.

Η συνολική έκταση της περιοχής ευθύνης ανέρχεται στα 32968 τετρ. χλμ., από τα οποία τα δάση καλύπτουν ποσοστό 30% και οι γεωργικές καλλιέργειες καλύπτουν ποσοστό 37% της έκτασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Α. Σκοπός της Δασικής Υπηρεσίας είναι η προστασία και η ανάπτυξη των δασών και των δασικών εκτάσεων της περιοχής ευθύνης της και η εξυπηρέτηση των πολιτών στα πλαίσια των παραπάνω σκοπών συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Αυτό επιτυγχάνεται με την οργανωτική διάρθρωση της υπηρεσίας μας, η οποία σύμφωνα με το Π.Δ 142/2010 αποτελείται από την Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, 12 Δ/νσεις Δασών, 26 Δασαρχεία και 2 Διευθύνσεις Αναδασώσεων.
Β. Όσο αφορά τα Αγροτικά Θέματα είναι ο συντονισμός σε θέματα αναδασμού, εποικισμού καθώς και σε θέματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αλιείας. Αυτό επιτυγχάνεται με την οργανωτική διάρθρωση της υπηρεσίας μας, η οποία σύμφωνα με το Π.Δ. 142/2010 αποτελείται από την Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας & την Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Δασοπροστασίας του έτους 2012, οι Δασικές Υπηρεσίες λειτουργούν και τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών καθώς και τα Σάββατα, Κυριακές και αργίες, με την συγκρότηση συνεργείων επιφυλακής. Εκτός των άλλων, αρμοδιότητα των συνεργείων επιφυλακής είναι και η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών με εποχούμενα περίπολα και η προστασία εν γένει των Δασών.
Η χρηματοδότηση των δράσεων, των έργων  και των  εργασιών προέρχονται από  πόρους διαφόρων προγραμμάτων ήτοι:
•  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΣΑΕΠ 008-  Επείγουσες εργασίες συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου και απομάκρυνση των μπαζών
•  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΣΑΕ 084
•  Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» Αλέξανδρος Μπαλτατζής.
•  Πράσινο Ταμείο-Πρόγραμμα Προστασίας και αναβάθμισης των Δασών 2012
•  Πράσινο Ταμείο-Πρόγραμμα Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών 2012
•  Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Προστασίας Δασών 2012
• Κανονισμοί της E.U (Δεν έχουν ακόμη ανοίξει το Μέτρα 123-Β για το έτος 2012). Για το έτος 2011 χρηματοδοτήθηκαν  6450 δικαιούχοι με συνολικό ύψος 2,555,854€
•  Μέτρο 112 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Π.Α.Α. 2007-2013
•  Πρόγραμμα Life+ 2009 Verenike
•  Πρόγραμμα Life+ 2010 Adaptfor
•  Πρόγραμμα Life+ 2008 Parnonas

Δραστηριότητες των Υπηρεσιών μας


Α. Δασικές Υπηρεσίες :

•  Ποιοτική και ποσοτική παραγωγή των  Δασών μας
•  Αντιπυρική Προστασία των Δασών & Δασικών Εκτάσεων
•  Προστασία και καλύτερη αξιοποίηση των  Δασών, η αύξηση του ορεινού Τουρισμού κλπ. με την βελτίωση δασικών δρόμων
•  Η διατήρηση και αύξηση του Θηραματικού πλούτου
•  Βελτίωση Δασών και των Υποδομών τους
•  Ανάρτηση των δασικών χαρτών
•  Οικονομική ενίσχυση Δασικής Επένδυσης από τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ 2080/92, 797/85, 1257/99 και 1257/99
•  Βελτίωση της βιοποικιλότητας

Β.  Αγροτικές Υποθέσεις :

•  Ο συντονισμός των εργασιών αναδασμού – εποικισμού
•  Οι παραχωρήσεις δημοσίων εκτάσεων για υλοποίηση κοινοφελών σκοπών και για ανέγερση μόνιμων σταβλικών εγκαταστάσεων.(Σύμφωνα με τον Ν.4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α) από τις 22/03/2012 η αρμοδιότητα έχει μεταβιβαστεί στις Aιρετές Περιφέρειες και έχει παραμείνει η συμμετοχή στην επιτροπή αξιολόγησης)
•  Η υλοποίηση του Καθεστώτος ενισχύσεων του Μέτρου 112 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Π.Α.Α. 2007-2013
•  Τακτοποίηση των θεμάτων υδατοκαλλιεργειών

Greek English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Διαύγεια
Περιοχές ευθύνης Δασαρχείων ΑΔΜ-Θ
Life+
Αξιολόγηση ΔΑΥΚΜ
Τελευταίες Δημοσιεύσεις
Διαύγεια - Αναρτήσεις
ΔΙ@ΥΓΕΙΑ
   
7ΖΝ0ΟΡ1Υ-ΡΙΡ Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον Μαλιαρό Κωνσταντίνο του Γεωργίου για τη λειτουργία γεώτρησης αγροτικής χρήσης (άρδευση) στο με αριθμό 530 αγροτεμάχιο, της Τ.Κ. Περιβολακίου, του Δήμου Λαγκαδά, της ΠΕ Θεσσαλονίκης.
 23/05/2017 16:28:28    32717 - 23/05/2017
7ΣΕΤΟΡ1Υ-Β4Κ « Έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου Π.Ε. Σερρών»
 23/05/2017 15:18:34    8059 - 23/05/2017
6ΑΦΠΟΡ1Υ-ΡΦ3 ΘΕΜΑ 1ο: Εξέταση προσφυγής της εταιρείας ERNEST IKE κατά της με Α.Π.: 1404/24.1.2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ.
 23/05/2017 15:11:58    28/2017 - 03/05/2017
ΨΩΖΔΟΡ1Υ-1ΘΗ Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον Παπανάκο Δημήτριο του Βασιλείου για τη λειτουργία γεώτρησης αγροτικής χρήσης (άρδευση) στο υπ΄αριθμ. 529 αγροτεμάχιο στη θέση «Αγ. Αθανάσιος», της Τ.Κ. Γανόχωρας, του Δήμου Κατερίνης, της ΠE Πιερίας.
 23/05/2017 15:01:45    7296 - 04/04/2017
Ψ3ΤΜΟΡ1Υ-Φ1Κ Άδεια Λειτουργίας Αθλητικής Εγκατάστασης του «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΥ
 23/05/2017 15:00:55    31801 - 23/05/2017
6ΩΔΣΟΡ1Υ-8ΥΡ Περίληψη διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση-Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου περιοχής Σαπών – Νέδας – Νέας Σάντας και Ισμάρου»
 23/05/2017 14:56:51    8610 - 23/05/2017
69ΘΩΟΡ1Υ-ΙΞΕ «Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχων για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης DIESEL κωδικός - CPV 09134100-8, αμόλυβδη βενζίνη - κωδικός CPV 09132100-4) και πετρελαίου θέρμανσης - κωδικός CPV 09135100-5), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης στην Πόλη της Δράμας της Π.Ε. Δράμας ετών 2017-2018.»
 23/05/2017 14:42:48    οικ. 33891 - 23/05/2017
6ΜΠ3ΟΡ1Υ-ΦΜ2 Έγκριση κίνησης οχήματος εκτός ορίων Νομού, δήμος Αλεξανδρούπολης
 23/05/2017 14:37:08    11780 - 23/05/2017