22 | 01 | 2018

Η Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, δια μέσω των υπηρεσιών της, δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς των αρμοδιοτήτων της, ήτοι: 
Α. Στην προστασία & ανάπτυξη των δασών και των δασικών εκτάσεων της περιοχής.
Β. Στην αξιοποίηση - εκμετάλλευση των δασών και των δασικών εκτάσεων της περιοχής. 
Γ. Στον Αγροτικό Τομέα σε όλους τους τομείς των αρμοδιοτήτων της, ιδιαίτερα για θέματα Υδατοκαλλιέργειας και εποικισμού.

Η συνολική έκταση της περιοχής ευθύνης ανέρχεται στα 32968 τετρ. χλμ., από τα οποία τα δάση καλύπτουν ποσοστό 30% και οι γεωργικές καλλιέργειες καλύπτουν ποσοστό 37% της έκτασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Α. Σκοπός της Δασικής Υπηρεσίας είναι η προστασία και η ανάπτυξη των δασών και των δασικών εκτάσεων της περιοχής ευθύνης της και η εξυπηρέτηση των πολιτών στα πλαίσια των παραπάνω σκοπών συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Αυτό επιτυγχάνεται με την οργανωτική διάρθρωση της υπηρεσίας μας, η οποία σύμφωνα με το Π.Δ 142/2010 αποτελείται από την Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, 12 Δ/νσεις Δασών, 26 Δασαρχεία και 2 Διευθύνσεις Αναδασώσεων.
Β. Όσο αφορά τα Αγροτικά Θέματα είναι ο συντονισμός σε θέματα αναδασμού, εποικισμού καθώς και σε θέματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αλιείας. Αυτό επιτυγχάνεται με την οργανωτική διάρθρωση της υπηρεσίας μας, η οποία σύμφωνα με το Π.Δ. 142/2010 αποτελείται από την Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας & την Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Δασοπροστασίας του έτους 2012, οι Δασικές Υπηρεσίες λειτουργούν και τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών καθώς και τα Σάββατα, Κυριακές και αργίες, με την συγκρότηση συνεργείων επιφυλακής. Εκτός των άλλων, αρμοδιότητα των συνεργείων επιφυλακής είναι και η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών με εποχούμενα περίπολα και η προστασία εν γένει των Δασών.
Η χρηματοδότηση των δράσεων, των έργων  και των  εργασιών προέρχονται από  πόρους διαφόρων προγραμμάτων ήτοι:
•  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΣΑΕΠ 008-  Επείγουσες εργασίες συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου και απομάκρυνση των μπαζών
•  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΣΑΕ 084
•  Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» Αλέξανδρος Μπαλτατζής.
•  Πράσινο Ταμείο-Πρόγραμμα Προστασίας και αναβάθμισης των Δασών 2012
•  Πράσινο Ταμείο-Πρόγραμμα Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών 2012
•  Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Προστασίας Δασών 2012
• Κανονισμοί της E.U (Δεν έχουν ακόμη ανοίξει το Μέτρα 123-Β για το έτος 2012). Για το έτος 2011 χρηματοδοτήθηκαν  6450 δικαιούχοι με συνολικό ύψος 2,555,854€
•  Μέτρο 112 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Π.Α.Α. 2007-2013
•  Πρόγραμμα Life+ 2009 Verenike
•  Πρόγραμμα Life+ 2010 Adaptfor
•  Πρόγραμμα Life+ 2008 Parnonas

Δραστηριότητες των Υπηρεσιών μας


Α. Δασικές Υπηρεσίες :

•  Ποιοτική και ποσοτική παραγωγή των  Δασών μας
•  Αντιπυρική Προστασία των Δασών & Δασικών Εκτάσεων
•  Προστασία και καλύτερη αξιοποίηση των  Δασών, η αύξηση του ορεινού Τουρισμού κλπ. με την βελτίωση δασικών δρόμων
•  Η διατήρηση και αύξηση του Θηραματικού πλούτου
•  Βελτίωση Δασών και των Υποδομών τους
•  Ανάρτηση των δασικών χαρτών
•  Οικονομική ενίσχυση Δασικής Επένδυσης από τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ 2080/92, 797/85, 1257/99 και 1257/99
•  Βελτίωση της βιοποικιλότητας

Β.  Αγροτικές Υποθέσεις :

•  Ο συντονισμός των εργασιών αναδασμού – εποικισμού
•  Οι παραχωρήσεις δημοσίων εκτάσεων για υλοποίηση κοινοφελών σκοπών και για ανέγερση μόνιμων σταβλικών εγκαταστάσεων.(Σύμφωνα με τον Ν.4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α) από τις 22/03/2012 η αρμοδιότητα έχει μεταβιβαστεί στις Aιρετές Περιφέρειες και έχει παραμείνει η συμμετοχή στην επιτροπή αξιολόγησης)
•  Η υλοποίηση του Καθεστώτος ενισχύσεων του Μέτρου 112 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Π.Α.Α. 2007-2013
•  Τακτοποίηση των θεμάτων υδατοκαλλιεργειών

Greek English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Διαύγεια
Περιοχές ευθύνης Δασαρχείων ΑΔΜ-Θ
Life+
Αξιολόγηση ΔΑΥΚΜ
Τελευταίες Δημοσιεύσεις
Διαύγεια - Αναρτήσεις
ΔΙ@ΥΓΕΙΑ
Ω9ΔΝΟΡ1Υ-Π4Ε Ανανέωση της άδειας χρήσης νερού της εταιρίας «REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», ...
22/01/2018 17:04:48  
ΩΕΠΞΟΡ1Υ-Χ9Δ Άδεια χρήσης νερού στην αρδευτική ομάδα του Παπαχρήστου Παναγιώτη του Γεωργίου για τη λειτουργία αγρ ...
22/01/2018 16:30:54  
6ΟΔ6ΟΡ1Υ-5ΚΖ Άδεια χρήσης νερού στον Καρασάββα Κωνσταντίνο του Ευστρατίου για τη λειτουργία αγροτικής γεώτρησης ( ...
22/01/2018 16:13:43  
7ΣΤΣΟΡ1Υ-Θ1Σ Άδεια χρήσης νερού στον Τσακίρογλου Αλέξανδρο του Χρήστου για τη λειτουργία αγροτικής γεώτρησης (άρδ ...
22/01/2018 16:07:02  
6ΤΞΟΟΡ1Υ-ΝΗΓ Άδεια χρήσης νερού στους Τρατσέλα Γεώργιο του Αγγέλου και Τρατσέλα Τριανταφυλλιά του Ιωάννη για τη λ ...
22/01/2018 15:57:16  
6ΒΥΩΟΡ1Υ-ΟΨΦ Άδεια χρήσης νερού στους Οικονόμου Ιωάννη του Σταμούλη & Ανδρικοπούλου Παναγιώτα του Χρήστου, για τη ...
22/01/2018 15:47:00  
6ΗΝΑΟΡ1Υ-6ΣΒ Άδεια χρήσης νερού στον Πασπαλά Ιωάννη του Δημητρίου για τη λειτουργία αγροτικής γεώτρησης (άρδευση) ...
22/01/2018 15:39:22  
7ΣΨ9ΟΡ1Υ-ΞΧΑ Άδεια χρήσης νερού στον Μπαμπαλιάρη Ιωάννη του Νικολάου για τη λειτουργία αγροτικής γεώτρησης (άρδευ ...
22/01/2018 15:32:58