26 | 09 | 2017

Η Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, δια μέσω των υπηρεσιών της, δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς των αρμοδιοτήτων της, ήτοι: 
Α. Στην προστασία & ανάπτυξη των δασών και των δασικών εκτάσεων της περιοχής.
Β. Στην αξιοποίηση - εκμετάλλευση των δασών και των δασικών εκτάσεων της περιοχής. 
Γ. Στον Αγροτικό Τομέα σε όλους τους τομείς των αρμοδιοτήτων της, ιδιαίτερα για θέματα Υδατοκαλλιέργειας και εποικισμού.

Η συνολική έκταση της περιοχής ευθύνης ανέρχεται στα 32968 τετρ. χλμ., από τα οποία τα δάση καλύπτουν ποσοστό 30% και οι γεωργικές καλλιέργειες καλύπτουν ποσοστό 37% της έκτασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Α. Σκοπός της Δασικής Υπηρεσίας είναι η προστασία και η ανάπτυξη των δασών και των δασικών εκτάσεων της περιοχής ευθύνης της και η εξυπηρέτηση των πολιτών στα πλαίσια των παραπάνω σκοπών συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Αυτό επιτυγχάνεται με την οργανωτική διάρθρωση της υπηρεσίας μας, η οποία σύμφωνα με το Π.Δ 142/2010 αποτελείται από την Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, 12 Δ/νσεις Δασών, 26 Δασαρχεία και 2 Διευθύνσεις Αναδασώσεων.
Β. Όσο αφορά τα Αγροτικά Θέματα είναι ο συντονισμός σε θέματα αναδασμού, εποικισμού καθώς και σε θέματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αλιείας. Αυτό επιτυγχάνεται με την οργανωτική διάρθρωση της υπηρεσίας μας, η οποία σύμφωνα με το Π.Δ. 142/2010 αποτελείται από την Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας & την Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Δασοπροστασίας του έτους 2012, οι Δασικές Υπηρεσίες λειτουργούν και τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών καθώς και τα Σάββατα, Κυριακές και αργίες, με την συγκρότηση συνεργείων επιφυλακής. Εκτός των άλλων, αρμοδιότητα των συνεργείων επιφυλακής είναι και η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών με εποχούμενα περίπολα και η προστασία εν γένει των Δασών.
Η χρηματοδότηση των δράσεων, των έργων  και των  εργασιών προέρχονται από  πόρους διαφόρων προγραμμάτων ήτοι:
•  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΣΑΕΠ 008-  Επείγουσες εργασίες συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου και απομάκρυνση των μπαζών
•  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΣΑΕ 084
•  Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» Αλέξανδρος Μπαλτατζής.
•  Πράσινο Ταμείο-Πρόγραμμα Προστασίας και αναβάθμισης των Δασών 2012
•  Πράσινο Ταμείο-Πρόγραμμα Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών 2012
•  Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Προστασίας Δασών 2012
• Κανονισμοί της E.U (Δεν έχουν ακόμη ανοίξει το Μέτρα 123-Β για το έτος 2012). Για το έτος 2011 χρηματοδοτήθηκαν  6450 δικαιούχοι με συνολικό ύψος 2,555,854€
•  Μέτρο 112 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Π.Α.Α. 2007-2013
•  Πρόγραμμα Life+ 2009 Verenike
•  Πρόγραμμα Life+ 2010 Adaptfor
•  Πρόγραμμα Life+ 2008 Parnonas

Δραστηριότητες των Υπηρεσιών μας


Α. Δασικές Υπηρεσίες :

•  Ποιοτική και ποσοτική παραγωγή των  Δασών μας
•  Αντιπυρική Προστασία των Δασών & Δασικών Εκτάσεων
•  Προστασία και καλύτερη αξιοποίηση των  Δασών, η αύξηση του ορεινού Τουρισμού κλπ. με την βελτίωση δασικών δρόμων
•  Η διατήρηση και αύξηση του Θηραματικού πλούτου
•  Βελτίωση Δασών και των Υποδομών τους
•  Ανάρτηση των δασικών χαρτών
•  Οικονομική ενίσχυση Δασικής Επένδυσης από τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ 2080/92, 797/85, 1257/99 και 1257/99
•  Βελτίωση της βιοποικιλότητας

Β.  Αγροτικές Υποθέσεις :

•  Ο συντονισμός των εργασιών αναδασμού – εποικισμού
•  Οι παραχωρήσεις δημοσίων εκτάσεων για υλοποίηση κοινοφελών σκοπών και για ανέγερση μόνιμων σταβλικών εγκαταστάσεων.(Σύμφωνα με τον Ν.4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α) από τις 22/03/2012 η αρμοδιότητα έχει μεταβιβαστεί στις Aιρετές Περιφέρειες και έχει παραμείνει η συμμετοχή στην επιτροπή αξιολόγησης)
•  Η υλοποίηση του Καθεστώτος ενισχύσεων του Μέτρου 112 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Π.Α.Α. 2007-2013
•  Τακτοποίηση των θεμάτων υδατοκαλλιεργειών

Greek English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Διαύγεια
Περιοχές ευθύνης Δασαρχείων ΑΔΜ-Θ
Life+
Αξιολόγηση ΔΑΥΚΜ
Τελευταίες Δημοσιεύσεις
Διαύγεια - Αναρτήσεις
ΔΙ@ΥΓΕΙΑ
6ΤΥ3ΟΡ1Υ-ΤΒΩ Αίτηση Θεραπείας του Ν.Π. “Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών κατά ...
26/09/2017 15:26:55  
ΩΟ26ΟΡ1Υ-Ο4Θ Αίτηση Θεραπείας του Δήμου Νέας Ζίχνης Ν.Σερρών κατά της αρίθμ.πρωτ.7222/30-6-2017 απόφασης του Συντ ...
26/09/2017 15:18:17  
Ψ8ΩΠΟΡ1Υ-Ζ2Δ Έγκριση μίσθωσης ιδιωτικού φορτηγού αυτοκινήτου για την μεταφορά προς καταστροφή κατασχεμένων καπνικ ...
26/09/2017 14:59:44  
ΨΔΛ0ΟΡ1Υ-Δ0Ξ Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου σ ...
26/09/2017 14:36:50  
ΨΤΚ5ΟΡ1Υ-Ο50 Άδεια χρήσης νερού της Ανδρεάδου Αναστασίας από γεώτρηση αγροτικής χρήσης (άρδευση) στο αγροτεμάχιο ...
26/09/2017 14:05:38  
7Χ06ΟΡ1Υ-ΤΗΑ Έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου του Δήμου Μύκης εκτός ορίων του νομού Ξάνθης
26/09/2017 14:04:32  
Ω6ΓΖΟΡ1Υ-7ΩΓ Πρόχειρη δημοπρασία για την εκποίηση 2,00 χκμ κατασχεμένων καυσόξυλων Οξυάς
26/09/2017 14:03:40  
7ΛΣ5ΟΡ1Υ-ΦΦΕ ΘΕΜΑ 11ο: Εξέταση προσφυγής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) με την επωνυμία ...
26/09/2017 13:58:45